Nền tảng Toán - Thầy Lê Bá Trần Phương, thầy Nguyễn Thanh Tùng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Bài 1
  • Bài 2
Nhấn để bật tiếng

KIẾN THỨC TRỌNG TÂM HỌC KÌ II LỚP 10 (CHUYÊN ĐỀ THAM KHẢO)

Bài 3. DẤU NHỊ THỨC BẬC NHẤT và DẤU TAM THỨC BẬC HAI

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 190

Chưa có thông báo nào