Toán 12 (2023-2024)

  Mục lục bài giảng
 • 2. Xác định điều kiện của tham số để hàm số đạt cực trị tại điểm $$x_0$$
  • Lí thuyết
  • VD1, 2
  • VD3
 • 3. Xác định điều kiện của tham số để hàm số có cực trị thỏa mãn một tính chất
  • VD1
  • VD2
Nhấn để bật tiếng
X

Cực trị của hàm số

Bài toán tham số liên quan đến cực trị của hàm số (P2)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 4.341

Chưa có thông báo nào