Toán 12 (2023-2024)

  Mục lục bài giảng
 • Bài toán 4
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
 • Bài toán 5
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
 • Nhận biết một số hàm luôn đơn điệu trên R
Nhấn để bật tiếng
X

Tính đơn điệu của hàm số

Các bài toán cơ bản về sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (P2)

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 6.851

Chưa có thông báo nào