Toán 12 (2023-2024)

  Mục lục bài giảng
  • 1. Định nghĩa
  • 2. Điều kiện
  • 3. Cách xác định tâm và bán kính
  • 4. Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

Mặt cầu

Mặt cầu ngoại tiếp khối chóp (P1)

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 1.077

Chưa có thông báo nào