Toán 12 (2023-2024)

  Mục lục bài giảng
 • Lí thuyết
 • Giả thuyết sử dụng hàm số
  • VD1
  • VD2
  • VD3
  • VD4, 5
 • Giả thuyết sử dụng đồ thị hàm số
  • VD1
  • VD2
Nhấn để bật tiếng
X

Tích phân

Một số bài toán chuyển động sử dụng tích phân

Độ dài: 8 phút - Số lượt học 800

Chưa có thông báo nào