Học tốt Toán 12 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
 • 1. Xác định góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
 • 2. Xác định góc giữa hai đường thẳng
  • Lí thuyết
  • VD1
 • 3. Xác định góc giữa hai mặt phẳng cắt nhau
  • Lí thuyết
  • VD1
 • 4. Xác định khoảng cách từ một điểm tới một mặt phẳng
  • Lí thuyết
  • VD1
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Góc và khoảng cách

Góc và khoảng cách

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 1.419

Chưa có thông báo nào