Toán 12

  Mục lục bài giảng
 • Bài toán 1
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
 • Bài toán 2
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
 • Bài toán 3
  • Lí thuyết
  • VD1, 2
Nhấn để bật tiếng
X

Tính đơn điệu của hàm số

Các bài toán cơ bản về sự đồng biến, nghịch biến của hàm số (P1)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 8.345

Chưa có thông báo nào