Toán 12

  Mục lục bài giảng
  • PP đưa về cùng cơ số
    • VD1
    • VD2, 3
  • PP đặt ẩn phụ
  • PP nhóm nhân tử chung
Nhấn để bật tiếng
X

Phương trình logarit

Phương trình logarit

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 2.038

Chưa có thông báo nào