Học tốt Toán 12 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • PP đưa về cùng cơ số
    • VD1
    • VD2, 3
  • PP đặt ẩn phụ
  • PP nhóm nhân tử chung
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Phương trình logarit

Phương trình logarit

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 951

Chưa có thông báo nào