Toán 12 (2023-2024)

  Mục lục bài giảng
 • 4. Bài toán tương giao chứa tham số
  • VD1
  • VD2
  • VD3
  • VD4
  • VD5
Nhấn để bật tiếng
X

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Bài toán tương giao (P2)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 2.165

Chưa có thông báo nào