Học tốt Toán 12 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
 • 1. Tìm đk của tham số để min-max hàm số y=f(x,m) thỏa mãn tính chất I
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
  • VD3
 • 2. Tìm đk của tham số để min-max hàm số y=|(x,m)| thỏa mãn tính chất I
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Bài toán tham số liên quan đến giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 2.066

Chưa có thông báo nào