Toán 12 (2023-2024)

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • 1. Đối với hàm số có mũ bậc cao
  • 2. Đối với hàm số có căn cồng kềnh
  • 3. Đối với hàm số chứa hàm logarit
  • 4. Đối với hàm mũ có mũ đặc biệt
Nhấn để bật tiếng
X

Tích phân

Tích phân và phương pháp đổi biến số

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 2.195

Chưa có thông báo nào