Học tốt Toán 12 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • 1. Đối với hàm số có mũ bậc cao
  • 2. Đối với hàm số có căn cồng kềnh
  • 3. Đối với hàm số chứa hàm logarit
  • 4. Đối với hàm mũ có mũ đặc biệt
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Tích phân

Tích phân và phương pháp đổi biến số

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 841

Chưa có thông báo nào