Học tốt Toán 12 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Hai đa diện bằng nhau
  • Phân chia lắp ghép khối đa diện
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Khái niệm về khối đa diện

Khái niệm về khối đa diện (P2)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 1.291

Chưa có thông báo nào