Toán 12 (2023-2024)

  Mục lục bài giảng
  • Hai đa diện bằng nhau
  • Phân chia lắp ghép khối đa diện
Nhấn để bật tiếng
X

Khái niệm về khối đa diện

Khái niệm về khối đa diện (P2)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 2.464

Chưa có thông báo nào