Toán 12

  Mục lục bài giảng
  • 1. Tích phân chứa dấu giá trị tuyệt đối
  • 2. Diện tích hình phẳng
  • 3. VD
Nhấn để bật tiếng
X

Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng

Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 1.213

Chưa có thông báo nào