Học tốt Toán 12 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Tích phân chứa dấu giá trị tuyệt đối
  • 2. Diện tích hình phẳng
  • 3. VD
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng

Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 545

Chưa có thông báo nào