Học tốt Toán 12 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Xác định hệ số của hàm số [y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d]
    • Hệ số a và tham số d
    • Hệ số b
    • Hệ số c
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Nhận dạng đồ thị hàm số (P2)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 1.105

Chưa có thông báo nào