Toán 12 (2023-2024)

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD1, 2
  • VD 3, 4, 5
Nhấn để bật tiếng
X

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Nhận dạng đồ thị hàm số (P1)

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 2.602

Chưa có thông báo nào