Học tốt Toán 12 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
 • Xác định cực trị của hàm số f(x) dựa vào đồ thị hàm số f(x)
  • Lí thuyết
  • VD1, 2
 • Xác định cực trị của hàm số f(x) dựa vào bảng biến thiên
  • Lí thuyết
  • VD1, 2
 • Lí thuyết
 • VD1,2
 • Lí thuyết
 • VD1
 • Tìm cực trị của hàm số f(x)
 • Lí thuyết
 • VD1,2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Cực trị của hàm số

Các bài toán cơ bản về cực trị của hàm số

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 3.086

Chưa có thông báo nào