Toán 12 (2023-2024)

  Mục lục bài giảng
 • 1. Một số bài toán về diện tích
  • VD1
  • VD2
  • VD3
 • 2. Một số bài toán về thể tích
  • VD1
  • VD2
  • VD3
Nhấn để bật tiếng
X

Ứng dụng tích phân tính thể tích vật thể

Một số bài toán thực tế

Độ dài: 54 phút - Số lượt học 512

Chưa có thông báo nào