Toán 12 (2023-2024)

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD1, 2
  • VD3, 4
  • VD5
  • VD6
Nhấn để bật tiếng
X

Số phức – Các phép toán trên số phức

Các dạng bài cơ bản về số phức và các phép toán

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 1.151

Chưa có thông báo nào