Toán 12 (2023-2024)

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa
  • Tính đơn điệu và đạo hàm
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

Tính đơn điệu của hàm số

Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 17.028

Chưa có thông báo nào