Toán 12

  Mục lục bài giảng
  • Khối chóp - khối lăng trụ. Hình đa diện - Khối đa diện
  • VD
Nhấn để bật tiếng
X

Khái niệm về khối đa diện

Khái niệm về khối đa diện (P1)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 3.057

Chưa có thông báo nào