Toán 12

  Mục lục bài giảng
 • 1. Mặt tròn xoay
 • 2. Mặt nón tròn xoay
 • 3. Hình nón tròn xoay - Khối nón tròn xoay
 • 4. Các ví dụ
  • VD1
  • VD2
  • VD3
  • VD3
  • VD4
  • VD5
Nhấn để bật tiếng
X

Mặt nón tròn xoay

Mặt nón tròn xoay

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 1.577

Chưa có thông báo nào