Học tốt Toán 12 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Xác định điều kiện của tham số để hàm số có cực trị
    • Lí thuyết
    • VD1, 2
    • VD3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Cực trị của hàm số

Bài toán tham số liên quan đến cực trị của hàm số (P1)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 2.960

Chưa có thông báo nào