Học tốt Toán 12 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Tính đơn điệu của hàm số trên một đoạn, nửa khoảng
    • VD4
    • VD5
    • VD6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Tính đơn điệu của hàm số

Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số trên một đoạn, nửa khoảng

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 8.077

Chưa có thông báo nào