Toán 12 (2023-2024)

  Mục lục bài giảng
 • 1. Giải PT bậc nhất
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
  • VD3
 • 2. Giải PT bậc hai
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
Nhấn để bật tiếng
X

Giải phương trình trên tập số phức

Giải phương trình số phức

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 1.014

Lưu ý: Thầy viết nhầm tọa độ điểm M. Các em sửa lại thành \[M\left( { - \frac{1}{2};2} \right)\]

Chưa có thông báo nào