Học tốt Toán 12 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Hàm số lũy thừa $${x^alpha }$$
  • 2. Khảo sát hàm số
  • 3. Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Hàm số lũy thừa

Hàm số lũy thừa

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 1.468

Chưa có thông báo nào