Học tốt Toán 12 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường thẳng trong KG
    • Lí thuyết
    • VD
  • 2. Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng
  • 3. Khoảng cách
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Vị trí tương đối của đường thẳng, mặt phẳng, khoảng cách

Vị trí tương đối của đường thẳng, mặt phẳng, khoảng cách

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 403

Chưa có thông báo nào