Học tốt Toán 12 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Tương giao của hàm hợp
  • Tiệm cận của hàm hợp
  • Tiếp tuyến của hàm hợp
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Các dạng toán về hàm hợp (P3)

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 961

Chưa có thông báo nào