Toán 12 (2023-2024)

  Mục lục bài giảng
  • 1. Sơ đồ khảo sát
  • 2. Đồ thị hàm bậc ba + vd1
    • Lí thuyết +VD1
    • VD2
    • VD3
Nhấn để bật tiếng
X

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc ba

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 3.625

Chưa có thông báo nào