Toán 12 (2023-2024)

  Mục lục bài giảng
 • 1. Tìm điều kiện của tham số để hàm số đơn điệu trên R
  • Lí thuyết + VD1
  • VD2
 • 2. Tìm điều kiện của tham số để hàm số đơn điệu trên từng khoảng xác định
  • Lí thuyết
  • VD
 • 3. Tìm điều kiện của tham số để hàm số đơn điệu trên K
  • VD1
  • VD2
Nhấn để bật tiếng
X

Tính đơn điệu của hàm số

Bài toán tham số liên quan đến tính đồng biến, nghịch biến của hàm số

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 9.006

Chưa có thông báo nào