Toán 12 (2023-2024)

  Mục lục bài giảng
 • 1. Định nghĩa
 • 2. Vị trí tương đối giữa mp và mặt cầu
  • Lí thuyết
  • VD
 • 3. Diện tích mặt cầu - Thể tích khối cầu
  • Lí thuyết
  • Các VD
Nhấn để bật tiếng
X

Mặt cầu

Mặt cầu

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 1.179

Chưa có thông báo nào