Toán 12 (2023-2024)

  Mục lục bài giảng
 • 1. PP xét hàm số
  • Bài toán 1
  • VD
  • Bài toán 2
  • VD1
  • VD2
Nhấn để bật tiếng
X

Luyện tập về phương trình, bất phương trình logarit

Luyện tập về phương trình, bất phương trình logarit chứa tham số (P1)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 916

Lưu ý: BTTL dùng chung cho cả 2 phần

Chưa có thông báo nào