Học tốt Toán 12 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
    • Giới thiệu
    • Định nghĩa
  • 2. Xác định tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đths dựa vào định nghĩa
    • VD1
    • VD2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Đường tiệm cận

Đường tiệm cận của đồ thị hàm số (P1)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 2.199

Chưa có thông báo nào