Học tốt Toán 12 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Dạng đồ thị
  • 2. Các VD
    • VD1
    • VD2
    • VD3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc bốn trùng phương

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 1.144

Chưa có thông báo nào