Toán 12 (2023-2024)

  Mục lục bài giảng
 • 3. Xác định tiệm cận đứng, tiệm cận ngang dựa vào BBT
  • VD1
  • VD2
  • VD3
 • 4. Xác định tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm ẩn
  • VD1
  • VD2
Nhấn để bật tiếng
X

Đường tiệm cận

Đường tiệm cận của đồ thị hàm số (P2)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 3.334

Chưa có thông báo nào