Học tốt Toán 12 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
 • 3. Xác định tiệm cận đứng, tiệm cận ngang dựa vào BBT
  • VD1
  • VD2
  • VD3
 • 4. Xác định tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của đồ thị hàm ẩn
  • VD1
  • VD2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Đường tiệm cận

Đường tiệm cận của đồ thị hàm số (P2)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.695

Chưa có thông báo nào