Toán 12 (2023-2024)

  Mục lục bài giảng
 • 1. Xác định điểu biểu diễn số phức
  • Lí thuyết
  • VD
 • 2. Xác định PT đường thẳng biểu diễn số phức
  • Lí thuyết
  • VD
 • 3. Xác định PT đường tròn biểu diễn số phức
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
Nhấn để bật tiếng
X

Số phức – Các phép toán trên số phức

Biểu diễn số phức

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 1.128

Chưa có thông báo nào