Học tốt Toán 12 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
 • 1. Xác định điểu biểu diễn số phức
  • Lí thuyết
  • VD
 • 2. Xác định PT đường thẳng biểu diễn số phức
  • Lí thuyết
  • VD
 • 3. Xác định PT đường tròn biểu diễn số phức
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Số phức – Các phép toán trên số phức

Biểu diễn số phức

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 409

Chưa có thông báo nào