Học tốt Toán 12 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Nhận dạng PT đường thẳng
  • 2. Xác định vecto chỉ phương, điểm thuộc đường thẳng
  • 3. Viết PT đường thẳng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Phương trình đường thẳng

Các bài toán về phương trình đường thẳng

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 288

Chưa có thông báo nào