Toán 12 (2023-2024)

  Mục lục bài giảng
 • Tính nguyên hàm dựa vào ĐN
  • PP giải
  • VD
 • Tính nguyên hàm dựa vào tính chất
 • Tính nguyên hàm dựa vào bảng nguyên hàm
  • Bảng nguyên hàm
  • VD
Nhấn để bật tiếng
X

Nguyên hàm

Tính nguyên hàm bằng định nghĩa, tính chất, bảng nguyên hàm

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 2.283

Chưa có thông báo nào