Toán 12 (2023-2024)

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD4
  • VD5
Nhấn để bật tiếng
X

Mặt cầu

Mặt cầu ngoại tiếp khối lăng trụ

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 598

Chưa có thông báo nào