Học tốt Toán 12 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD 2, 3
  • VD 4, 5
  • VD6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất của hàm số

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 2.500

Chưa có thông báo nào