Toán 12 (2023-2024)

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • VD1
  • VD 2, 3
  • VD 4, 5
  • VD6
Nhấn để bật tiếng
X

Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số

Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất của hàm số

Độ dài: 53 phút - Số lượt học 4.761

Chưa có thông báo nào