Học tốt Toán 12 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
 • Lời mở đầu
 • 1. Các phép toán vecto
  • Lí thuyết
  • VD1, 2
  • VD3
  • Tổng hợp kiến thức
  • VD4, 5
 • 2. Hai vecto cùng phương, cùng chiều và bằng nhau
  • Lí thuyết
  • VD1, 2
 • 3. Hệ thức trung điểm, trọng tâm
  • Lí thuyết
  • VD1, 2
 • 4. Tích vô hướng của hai vecto
  • Lí thuyết
  • VD
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Hệ tọa độ trong không gian

Hệ tọa độ trong không gian

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 729

Chưa có thông báo nào