Toán 12 (2023-2024)

  Mục lục bài giảng
  • Hàm số bậc nhất/bậc nhất
Nhấn để bật tiếng
X

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc bậc nhất/bậc nhất

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 1.863

Chưa có thông báo nào