Học tốt Toán 12 - Thầy Lưu Huy Thưởng

  Mục lục bài giảng
  • 1. Tích có hướng của hai vecto
  • 2. Tính chất của tích có hướng
  • 3.Ứng dụng
    • a. Chứng minh 4 điểm đồng phẳng
    • b. Tính diện tích
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Hệ tọa độ trong không gian

Tích có hướng của hai vecto

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 556

Chưa có thông báo nào