Toán 12

  Mục lục bài giảng
  • 1. Xác định nghiệm PT dựa vào ĐTHS
  • 2. Xác định số nghiệm PT dựa vào BBT
  • 3. Xác định tọa độ giao điểm của 2 ĐTHS
Nhấn để bật tiếng
X

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Bài toán tương giao (P1)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1.724

Chưa có thông báo nào