Toán 12

  Mục lục bài giảng
 • I. Lí thuyết
  • Mặt trụ - hình trụ - khối trụ
  • VD
 • II. Bài tập
  • VD 1, 2
  • VD3, 4
  • VD 5
Nhấn để bật tiếng
X

Mặt trụ tròn xoay

Mặt trụ tròn xoay

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 1.076

Chưa có thông báo nào