Toán 12 (2023-2024)

  Mục lục bài giảng
 • 1. Áp dụng định nghĩa, tính chất nguyên hàm
  • VD1
  • VD2
  • VD3
  • VD4
  • VD5
  • VD6
Nhấn để bật tiếng
X

Tích phân

Nguyên hàm, tích phân hàm ẩn (P1)

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 1.526

Chưa có thông báo nào