Ngữ văn 12

  Mục lục bài giảng
  • Hình tượng nhân vật Xô-cô-lốp
    • Trước khi gặp bé Va-ni-a
    • Cuộc gặp gỡ với bé Va-ni-a
  • Thái độ của tác giả trước số phận con người
  • Nghệ thuật
Nhấn để bật tiếng
X

Số phận con người

Số phận con người (Phần 2)

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 77

Chưa có thông báo nào