Ngữ văn 12

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
    • Tác giả
    • Tác phẩm
  • Đọc hiểu văn bản
    • Hai khổ thơ đầu
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc thêm: Tiếng hát con tàu

Đọc thêm: Tiếng hát con tàu (Phần 1)

Độ dài: 95 phút - Số lượt học 135

Chưa có thông báo nào