Học tốt Ngữ văn 12 - Thầy Đặng Ngọc Khương, Cô Trần Thanh Xuân

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cơ bản
    • Thế nào là phát biểu theo chủ đề?
    • Gợi ý xác định nội dung cần phát biểu và dự kiến đề cương phát biểu
  • Luyện tập
    • Bài 1
    • Bài 2
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Phát biểu theo chủ đề

Phát biểu theo chủ đề

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 186

Chưa có thông báo nào