Ngữ văn 12

  Mục lục bài giảng
  • Kiến thức cơ bản
    • Thế nào là phát biểu theo chủ đề?
    • Gợi ý xác định nội dung cần phát biểu và dự kiến đề cương phát biểu
  • Luyện tập
    • Bài 1
    • Bài 2
Nhấn để bật tiếng
X

Phát biểu theo chủ đề

Phát biểu theo chủ đề

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 311

Chưa có thông báo nào