Học tốt Ngữ văn 12 - Thầy Đặng Ngọc Khương, Cô Trần Thanh Xuân

  Mục lục bài giảng
  • Phép liệt kê
  • Phép chêm xen
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Thực hành một số phép tu từ cú pháp (Phần 2)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 64

Chưa có thông báo nào