Ngữ văn 12

  Mục lục bài giảng
  • Phép liệt kê
  • Phép chêm xen
Nhấn để bật tiếng
X

Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Thực hành một số phép tu từ cú pháp (Phần 2)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 134

Chưa có thông báo nào