Học tốt Ngữ văn 12 - Thầy Đặng Ngọc Khương, Cô Trần Thanh Xuân

  Mục lục bài giảng
  • Tìm hiểu chung
  • Đọc hiểu văn bản
    • Khái quát về nhân vật bà Hiền
Nhấn để bật tiếng
X

Đọc thêm: Một người Hà Nội

Đọc thêm: Một người Hà Nội (Phần 1)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 39

Chưa có thông báo nào